10 slov v angličtině, která se stejně píší a jinak vyslovují

Byli jste někdy zmatení tím, že jste jedno slovíčko slyšeli s vícero výslovnostmi, a vy jste pak nevěděli, jak to je tedy správně? Nebo jste viděli stejně napsané slovíčko, které ale pokaždé mělo úplně jiný význam? 

Pravděpodobně jste narazili na homografická slova. Píší se stejně, ale vyslovují jinak, a také mají jiné významy. 

Tak se na ně dneska společně podíváme. U každého slovíčka máte uvedenou jak výslovnost, tak český překlad. V krátkých větách jsou potom uvedené oba příklady, abyste si byli jistí, kdy je můžete v praxi použít.

1. live [lɪv] x live [laɪv] x life [laɪf] – žít x živé/živě (např. vysílání) x život

 • I live in Prague. (Bydlím v Praze.) → [lɪv]
 • I love watching live broadcasts. (Moc ráda sleduji živá vysílání.) → [laɪv]
 • I love my life. (Miluji svůj život.) → [laɪf]

2. read [riːd] x read [red] – číst (přítomný x minulý prostý čas)

 • I usually read a lot but I read only two books last year. (Obvykle hodně čtu, ale minulý rok jsem přečetla jen dvě knihy.) → 1. [riːd], 2. [red]

3. lead [liːd] x lead [lɛd] – vést, být v čele x olovo

 • All roads lead to Rome. (Všechny cesty vedou do Říma.) → [liːd]
 • We pour hot lead into cold water on Christmas day. (Na Boží hod lijeme horké olovo do studené vody.) → [lɛd]

4. tear [tɪə(r)] x tear [teə(r)] – slza x roztrhnout, trhlina, díra

 • Her eyes filled with tears. (Její oči se zalily slzami.) → [tɪə(r)]
 • I always tear a hole in my trousers when I go hiking. (Vždycky si roztrhnu kalhoty, když jdu na túru.) → [teə(r)]

5. desert [ˈdezə(r)t] x desert [dɪˈzɜː(r)t] – poušť, pustina x opustit

 • There is no forest there, only desert. (Není tam žádný les, jen poušť.) → [ˈdezə(r)t]
 • I will never desert you. (Nikdy tě neopustím.) → [dɪˈzɜː(r)t]

6. minute [ˈmɪnɪt] x minute [maɪˈnjuːt] – minuta x nepatrný, maličký

 • Wait a minute. (Počkej chvíli. – doslova: Počkej minutku.) → [ˈmɪnɪt]
 • It is just a minute problem. (Je to jen nepatrný problém.) → [maɪˈnjuːt]

7. content [kənˈtɛnt] x content [ˈkɒntent] – spokojený x obsah

 • She seems content with her life. (Vypadá to, že je spokojená se svým životem.) → [kənˈtɛnt]
 • The content of this article is good but the language should be more formal. (Obsah tohoto článku je dobrý, ale jazyk by měl být formálnější.) → [ˈkɒntent]

8. row [roʊ] x row [raʊ] – řada x hádka

 • We will sit in the front row. (Budeme sedět v první řadě.) → [roʊ]
 • I had a row with my husband last night. (Včera večer jsem se pohádala s manželem.) → [raʊ]

9. bow [bəʊ]  x bow [baʊ] – luk x uklonit se

 • He was armed with a bow and arrow. (Byl ozbrojen lukem a šípem.) → [bəʊ]
 • You have to bow to the Queen. (Musíš se poklonit královně.) → [baʊ]

10. wound [wuːnd] x wound [waʊnd] – poranění x minulý čas od “wind” [waɪnd] = vinout se, natáhnout

 • The wound looks better now. (Ta rána už vypadá lepší.) → [wuːnd]
 • He wound the clock. (Natáhl hodiny.) → [waʊnd]

Tak co říkáte na homografická slova? Teď vám možná zamotaly hlavu, ale s trochou praxe je budete umět zanedlouho používat jako nic. ❤ 

Napadají vás další slovíčka, která se píší stejně, ale vyslovují jinak? Pokud ano, napište je do komentáře. Můžeme si takhle společně krásně rozšířit slovní zásobu. 

Úplně na konci článku najdete krátké cvičení.

Video

Chcete si dát opáčko a procvičit si výslovnost nahlas? Podívejte se na záznam tohoto vysílání.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cvičení

A teď už jdeme na to cvičení.

Ke každé větě si poznamenejte, jestli je správná výslovnost A) nebo B). Na konci článku pak najdete řešení.

1. The content of this book is amazing!

 • A) [kənˈtɛnt]
 • B) [ˈkɒntent]

2. A desert can get very cold at night.

 • A) [dɪˈzɜːt]
 • B) [ˈdezət]

3. I bought tickets for all of us. We are sitting in the second row.

 • A) [roʊ]
 • B) [raʊ]

4. What do you like the most about your life?

 • A) [laɪv]
 • B) [laɪf]

5. I read all Harry Potter books and I loved them!

 • A) [red]
 • B) [riːd]

.

.

.

A tady máme výsledky: 1B, 2B, 3A, 4B, 5A

Jak jste si vedli? 😍

V další článku si posvítíme na 15+ slov, která se liší ve výslovnosti jen přízvukem.

Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 55.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů