Jak nahradit základní slova a pozvednout angličtinu na vyšší úroveň

Používáte často stejná slovíčka a vaše úroveň angličtiny stagnuje?

Pojďte si rozšířit slovní zásobu a naučit se, čím jdou tato slovíčka nahradit.

Nejprve jsou uvedené známé, jednodušší tvary, poté slovo, kterým se dají nahradit, český překlad a nakonec ještě příkladová věta. Budete si tak jistí, kde můžete tato slova použít v kontextu.

Na konci článku najdete krátké cvičení a také odkaz na živé vysílání, pokud byste toto téma raději poslouchali než četli.

Pojďme na to! 🦊

Přídavná jména:

1. tired → exhausted = unavený → vyčerpaný

 • She is always exhausted after work. (Je vždycky vyčerpaná po práci.)

2. important → crucial, essential = důležitý → zásadní, podstatný

 • It is crucial / essential for you to do this exercise every day. (Je důležité, abys toto cvičení dělal/a každý den.)

3. interesting → remarkable = zajímavý → pozoruhodný

 • The tour was remarkable! (Ten zájezd byl zajímavý / pozoruhodný!)

4. boring → dull = nudný

 • The presentation was so dull that we almost fell asleep. (Ta prezentace byla tak nudná, že jsme málem usnuli.)

5. nice, good → fabulous, brilliant, amazing, cool, awesome, super, great, wonderful = dobrý → super, skvělý, úžasný

 • The food was fabulous. (To jídlo bylo úžasné.)

6. bad → evil (o lidech), awful, terrible, horrible = špatný → zlý, příšerný, hrozný

 • Unfortunately, there are evil people everywhere. (Bohužel, zlí lidé jsou všude.)
 • The weather was terrible. (Počasí bylo strašné.)

7. rainy → drizzly = deštivý → sychravý, mrholivý

 • It’s drizzly outside, so I will work from home. (Je sychravo / Mrholí, takže budu pracovat z domova.)

8. lucky → fortunate, blessed = mít štěstí

 • I am very fortunate / blessed to have a healthy family. (Mám velké štěstí, že mám zdravou rodinu.)

9. same → identical = stejný, totožný

 • The siblings looked identical, I could not tell them apart. (Ti sourozenci vypadali stejně, nemohl/a jsem je rozlišit.)

Slovesa:

10. think about something → consider something = přemýšlet o něčem → uvažovat o něčem

 • There are many other factors that we need to consider. (Je spoustu dalších faktorů, které musíme zvážit.)

11. get → receive = dostat, obdržet

 • I received a lovely present on my birthday! (Dostal/a jsem krásný dárek k narozeninám!)

12. say sorry → apologize = omluvit se

 • They need to apologize to her as soon as possible. (Musí se jí omluvit co nejdříve to bude možné.)

13. buy → purchase = koupit

 • I purchased a new car yesterday. (Včera jsem si pořídil/a nové auto.)

14. answer → respond = odpovědět

 • She responded quickly. (Odpověděla rychle.)

15. I think → in my opinion, in my view, in my point of view, to my mind = myslím si → podle mého názoru, podle mě, z mého pohledu

 • In my opinion, he is the best artist in the world. (Podle mě je to nejlepší umělec na světě.)

Spojky:

16. but → however = ale, nicméně

 • I would like to go; however, I need to look after my kids. (Rád bych šel, ale musím se starat o děti.)

Příslovce:

17. a lot of → numerous, plenty, loads of, tons of = mnoho, spoustu

 • He has numerous after-school activities. (Má mnoho mimoškolních aktivit.)

18. at first, in the beginning → initially = nejdřív, zpočátku

 • I did not initially like her. (Zpočátku jsem ji neměl/a rád/a.)

19. in the end → finally = konečně

 • We finally arrived at our destination. (Konečně jsme dorazili do naší destinace.)

20. very → really = velmi → opravdu (naprosto by bylo „absolutely“)

 • I am really happy. (Jsem opravdu šťastný/á.)

Podstatná jména:

21. job → occupation = povolání, práce

 • What’s your occupation? (Jaké máš povolání?)

22. look (podstatné jméno) → appearance = vzhled

 • The general appearance of the hotel is not good; no one will want to stay here. (Celkový vzhled toho hotelu není dobrý; nikdo tu nebude chtít zůstat.)

23. skin → complexion = pleť, pokožka

 • This soap is for oily complexion. (Tohle mýdlo je pro mastnou pokožku.)

Cvičení

Nahraďte zvýrazněná slovíčka jinými, více pokročilými slovy:

1. Is it important to take notes? (Je důležité si dělat poznámky?)

2. They have not answered yet. (Ještě neodpověděli.)

3. I am thinking about the purchase. (Zvažuji ten nákup.)

4. She is not a very talented singer but I like her. (Není moc talentovaná zpěvačka, ale mám ji rád/a.)

5. He wrote articles that were not boring at all. (Psal články, které nebyly vůbec nudné.)

6. Say sorry to your grandpa, he was excited to see you. (Omluv se svému dědečkovi, těšil se na tebe.)

7. The room is very small and dark. (Ten pokoj je velmi / opravdu malý a tmavý.)

8. I had a very bad day. (Měl/a jsem strašný den.)

.

.

.

.

.

1. crucial / essential

2. responded

3. considering

4. however (pozor, před „however“ bychom museli dát středník a za „however“ čárku → She is not a very talented singer; however, I like her.)

5. dull

6. apologize

7. really

8. terrible

Záznam živého vysílání najdete zde:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 55.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů