Angličtina pro pokročilé s novinovými články (6.) – autonomní auta

Viděli jste už jet automobil bez řidiče?

Dnešní článek je věnovaný přesně tomuto tématu – autonomní auta. Jak se to tenkrát odehrálo v San Franciscu, když policie jedno z takových aut zastavila?

Po přečtení tohoto článku budete moudřejší nejen o tuto událost, ale také o nová slovíčka a gramatiku, které najdete i s vysvětlením pod novinovým úryvkem. Zaměříme se tentokrát na nespisovné stažené tvary typu ain’t, gonna, gotta apod. Na závěr si také můžete procvičit vaše nově nabyté znalosti v krátkém cvičení.

Směle do čtení! 🦊

1. Novinový článek

Police stops a driverless car

San Francisco police pulled over a driverless car, which had been driving without headlights, only to find it was empty

San Francisco police were left scratching their heads after they pulled over a car for driving without headlights at night and found no one inside. In what otherwise would have been a great joke, San Francisco police officers pulled over a driverless car operated by General Motor Co’s Cruise unit and found no one behind the wheel. The resulting video footage has gone viral online.

The two officers, who were not identified, pulled the car over and were puzzled by the lack of humans inside, according to a video posted on Instagram that has been viewed almost 80,000 times. „Ain’t nobody in it. This is crazy,“ said one of the officers, who tried to open the vehicle door before walking back to his cruiser. The car subsequently drove through the intersection and stopped again in the next block as bystanders laughed.

The video illustrated what Cruise Chief Executive Kyle Vogt previously said was one of the biggest challenges for autonomous vehicles – how to interact with humans. Cruise, which blamed human error for the lack of headlights, said it works closely with the police on how to interact with its vehicles and has a dedicated phone number for police to call. Once the officer was clear of the vehicle, Cruise said the car relocated to the nearest safe location.

Ironically, Cruise CEO Vogt had previously said a scenario where a police officer pulls over a driverless car has to go smoothly. „You are kind of papering over all the weird stuff that can happen when there’s no driver,“ he said at a Morgan Stanley conference. The San Francisco police department said the officers were able to make contact with the vehicle’s remote operator and a maintenance team took control. Cruise was lucky in another respect.

Social media had fun with the incident. „Insane that no citation was issued,“ Twitter user Theodectes said. „Why was this driverless car behaving as if it was completely drunk?“

„IT WAS DRIVING WITHOUT ITS HEADLIGHTS!!! Cops weren’t confused, they were probably questioning why cutting-edge technology somehow can’t turn its own lights on,“ Albino Guidedog said on YouTube.

Cruise is operating a small number of vehicles to give full driverless rides to the public at night in San Francisco. The company is seeking the last regulatory approval required to launch commercial driverless service in the densely populated city. Self-driving test cars with human safety drivers have become a constant sight in San Francisco, and completely driverless ones are increasingly common, too. Turning them into a fledgling business in a major U.S. city will mark a milestone in the long, delayed journey toward driverless taxi service.

2. Slovíčka

pull sb over [ˌpʊl ˈəʊvə] zastavit koho
headlight [ˈhedˌlaɪt] přední světlo(met)
driverless car [ˈdraɪvəles ˈkɑː] autonomní auto
puzzled by [ˈpʌzəld baɪ] zmatený čím
cruiser [ˈkruːzə] hlídkový policejní vůz
subsequently [ˈsʌbsɪkwəntlɪ] následně
intersection [ˌɪntəˈsekʃən] křižovatka
bystander [ˈbaɪˌstændə] přihlížející
dedicated [ˈdedɪˌkeɪtɪd] vyhrazený
be clear of sth [biː ˈklɪə ɒv] v bezpečné vzdálenosti od čeho
paper over [ˌpeɪpə ˈəʊvə] zakrýt, přehlížet
weird stuff [ˈwɪəd ˈstʌf] divné věci
remote operator [rɪˈməʊt ˈɒpəˌreɪtə] vzdálený provozovatel
maintenance team [ˈmeɪntɪnəns ˈtiːm] tým údržby
insane [ɪnˈseɪn] šílený
citation [saɪˈteɪʃən] předvolání k soudu
cop [kɒp] polda (hovor.)
cutting-edge technology [ˈkʌtɪŋ edʒ tekˈnɒlədʒɪ] špičková technologie
approval [əˈpruːvəl] souhlas, schválení
launch [lɔːntʃ] spustit, uvést na trh
densely populated [ˈdenslɪˈpɒpjʊˌleɪtɪd] hustě obydlený
constant sight [ˈkɒnstənt ˈsaɪt] neustále k vidění
fledgling [ˈfledʒlɪŋ] začínající
milestone [ˈmaɪlˌstəʊn] milník

3. Gramatika a cvičení

Dnes se v textu objevil výraz ain’t ve větě: „Ain’t nobody in it.” („Nikdo v něm není.”)

Jde o hovorový nespisovný výraz, který se v běžné mluvené řeči vyskytuje ovšem poměrně často. Výrazem ain’t nahrazujeme jakýkoliv záporný tvar pomocných sloves be, have nebo dalších pomocných sloves, např. „He ain’t working.“ (= He isn’t working.) nebo „I ain’t said it.“ (= I haven’t said it.). Ve větách obsahujících výraz ain‘t se často používají dva zápory.

V angličtině můžeme narazit na podobné hovorové výrazy, např. gonna (= going to), gotta (= have got to), wanna (=want to) a spoustu dalších. Tyto výrazy, podobně jako ain’t, můžeme chápat jako přesný přepis rychle vyslovených slov.

Nahraďte nespisovný výraz ain’t spisovným slovesem be/have ve správném tvaru:

1. There ain’t nobody in it.

2. Cops ain’t puzzled by it.

3. The police ain’t done it yet.

.

.

.

Řešení: isn’t (anybody), aren’t, haven’t

Pokud vás podobné články baví, podívejte se na článek o marihuaně v Thajsku, o Fordovi a elektromobilech, nebo třeba o Tomu Cruisovi.

Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 55.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů