Can I justify buying as many audiobooks as I want? 🇬🇧/🇨🇿

Can I justify buying as many audiobooks as I want, if they inspire my business?

I absolutely love listening to audiobooks on my walks while I am out and about and I draw inspiration from them all the time. For instance, „Atomic Habits“ by James Clear really inspired and helped me to understand how I can change my own habits and motivate myself to get more done in less time. But it also helped me to learn how I can better motivate my students to get the habits they need and motivate them on their language journey day to day.

Or the amazing series of lectures called „The Learning Brain“ by Thad A. Polk, professor of psychology at the University of Michingan, made me rethink some of the teaching and learning strategies I and my students use to acquire our language skills faster and with more efficiency.

What’s inspiring you these days?

Česká verze

Mohu ospravedlnit nákup tolika knih, kolik jich chci slyšet, pokud mě inspirují v podnikání?

Moc ráda poslouchám audioknihy při svých procházkách, zatímco jsem někde venku a čerpám z nich neustále inspiraci. Například, „Atomové návyky“ od Jamese Cleara mě opravdu inspirovaly a pomohly pochopit to jak mohu změnit své vlastní návyky a motivovat se k tomu, abych toho stihla více za méně času. Ale také mi to pomohlo naučit se lépe motivovat své studenty k získání návyků, které potřebují, a motivovat je na jejich každodenní jazykové cestě.

Nebo úžasná série přednášek s názvem „Učící se mozek“ od Thada A. Polka, profesora psychologie na Univerzitě Michigan, mě přiměla přehodnotit některé vyučovací a studijní strategie, které spolu se studenty využíváme k tomu, abychom získali své jazykové dovednosti rychleji a efektivněji.

Co inspiruje v současné době vás?

Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 33.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů