ANY vs. SOME, MANY vs. MUCH

Pojďte si udělat jasno v tom, kdy použít any, some, many a much.

Ono totiž nejde jen o to se naučit, že anysome znamenají většinou některý/nějakýmanymuch znamenají mnoho. Jejich význam i použití závisí na tom, zda je použijeme v kladné nebo záporné větě, v otázce nebo v odpovědi, nebo s počitatelnými či nepočitatelnými jmény.

Zní to komplikovaně? Nemusí být, pokud se naučíte pár pravidel pro jejich správné použití.

V tomto článku se podíváme nejprve na rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná, protože to je potřebný základ pro následující vysvětlení. Pak popisuji pravidla pro použití ANY, následně SOME, včetně všech jejich výjimek. V závěru si dáme MANY, MUCH a A LOT OF (které s tímto tématem úzce souvisí), a ještě krátké cvičení.

Pokud byste si raději poslechli záznam živého vysílání, odkaz najdete dole.

Pojďme na to! 🦊

2 kategorie podstatných jmen

počitatelná podstatná jména – mají jednotné i množné číslo, můžeme před ně přidávat číslovky nebo neurčitý člen, a lze je počítat na „kusy“ (např. bag, flower, book, cat, T-shirt, atd.)

nepočitatelná podstatná jména – nelze je spočítat, nemůžeme použít neurčitý člen. Nejčastěji jde o:

  1. abstraktní slova (love, beauty)
  2. látky a hmotu – včetně jídla a pití, které nelze v angličtině počítat na kusy bez konkretizace se slovy jako šálek, sklenka, kus apod. (coffee, water, wood, rain, flour…)
  3. a patří sem třeba i jazyky – English, Czech

Pozor na information a news! V angličtině jsou to taktéž nepočitatelná podstatná jména.

Použití ANY a SOME

1. ANY = nějaký → použijeme pro otázky a záporné věty

Do you have any books? (Máš nějaké knížky?)

Do you have any ideas? (Máš nějaké nápady?)

I don’t have any plans. (Nemám žádné plány.)

I don’t have any money. (Nemám žádné peníze.)

2. Pozor, že v kladných větách znamená ANY jakýkoliv:

Any doctor would tell you the same thing. (Jakýkoliv lékař by ti řekl to stejné.)

Any person can do this job. (Jakýkoliv člověk může dělat tuhle práci.)

3. SOME = nějaký → použijeme pro kladné věty (s množným číslem a nepočitatelnými jmény)

Look, there is still some bread left. (Podívej, ještě tu zbývá nějaký chleba.)

Some people have an ear for music. (Někteří lidé mají hudební sluch.)

4. Pokud máme počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, tak zpravidla nepoužijeme „some“, ale neurčitý člen „A / AN

I saw a cat. (Viděl/a jsem kočku.)

There is a person there. (Tamhle je člověk.)

5. SOME používáme i v tázacích větách, jde-li o nabídky, žádosti, nebo zkrátka když očekáváme kladnou odpověď

→ nabídka: Do you want some ice cream? (Chceš zmrzlinu?)

→ žádost: Can you buy some milk? (Můžeš koupit nějaké mléko?)

→ očekávám kladnou odpověď: Are there some plates and cups at the cottage? (Jsou na chatě nějaké talíře a hrnečky?)

6. SOME i ANY můžeme použít i samostatně, bez podstatného jména:

Do you have any paintings here? No, I don’t have any. (Máte tady nějaké obrazy? Ne, nemám žádné.)

I did not bring any snacks, but my friend brought some. (Nepřinesla jsem si žádné svačinky, ale můj kamarád nějaké přinesl.)

Použití MANY a MUCH

1. MANY = mnoho → použijeme u počitatelných podstatných jmen

There are always many people on the bus. (V autobuse je vždy hodně lidí.)

She has many books at home. (Má doma hodně knížek.)

2. MUCH = mnoho → použijeme pro nepočitatelná podstatná jména

Do you have much homework? (Máš hodně domácích úkolů?)

It takes much time to finish this project. (Dokončení tohoto projektu zabere mnoho času.)

3. Pro pokročilejší: MANY a MUCH se používá převážně v otázkách a záporných větách

Are there many papers on the table? (Je na stole hodně papírů?)

There isn’t much tea in the cup. (V tom hrnku není moc čaje.)

4. A LOT OF = LOTS OF – mnoho (pro počitatelná i nepočitatelná jména, lze použít ve všech typech vět – univerzální)

They didn’t have a lot of money. (Neměli hodně peněz.)

Does she drink a lot of coffee? (Pije hodně kávy?)

He owns a lot of horses. (Vlastní hodně koní.)

5. Pozor, A LOT OF používáme pouze před podstatným jménem! Kdekoli jinde ve větě řekneme pouze A LOT.

I like English a lot. (Mám hodně ráda angličtinu.)

Cvičení na SOME / ANY

1. ___ animals are endangered. (endangered = ohrožený)

2. Do you have ___ pets?

3. Do you want ___ coffee?

4. I don’t have ___ ideas.

5. ___ student would tell you that university is hard.

Cvičení na MANY / MUCH

1. She does not eat ___ meat.

2. There are not ___ people there.

3. Are there ___ books at school?

4. How ___ water do we need?

5. I don’t have ___ information about this product.

.

.

.

.

SOME / ANY

1. some

2. any

3. some

4. any

5. any

MANY / MUCH

1. much

2. many

3. many

4. much

5. much

Záznam z živého vysílání:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 60.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře
  1. Marie Ellerová napsal:

    Ahoj Peťo, Marie z Děhylova

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů